Bilgi Güvenliği Politikası

image
image
image

Piramit Bilgisayar Bilgi Güvenliği Politikası

Şirketimizde üretilen bilgilerin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesi amacımızdır.
Bu amaçla ana politikamız aşağıdaki başlıklardan oluşur.

  • Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata ve diğer şartlara uyum sağlamak,
  • Risk kabul kriterlerini ve riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
  • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
  • Fiziki ve itibari etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
  • Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,
  • Firmamız üst yönetimi Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.